276°
Posted 20 hours ago

Jip and Janneke: engelse editie

£6.025£12.05Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

After secondary school in Goes and working as an au pair in Germany, she began to study for a job as a librarian, an occupation she held until 1946. I'll make sure they don't,' says the pilot. 'And here's a parachute in case they do. Just tie it on.' Ik was de koningin,” zegt Janneke. “En jij mag de koning zijn.” 5“Jij bent de vader,” zegt Janneke. “En ik ben de moeder. En de poes was het kind.”_ Direct

Voy en seguida, ― dice el médico. Y ya está allí. Lleva un abrigo que arrastra por el suelo y el sombrero le cae hasta la nariz y esgrime una cuchara de palo. Anna Maria Geertruida "Annie" Schmidt (20 May 1911 [1] – 21 May 1995) [2] was a Dutch writer. [3] She is called the mother of the Dutch theatrical song, [4] and the queen of Dutch children's literature, [5] praised for her "delicious Dutch idiom," [6] and considered one of the greatest Dutch writers. [2] An ultimate honour was extended to her posthumously, in 2007, when a group of Dutch historians compiled the " Canon of the Netherlands" and included Schmidt, alongside national icons such as Vincent van Gogh and Anne Frank. [7] Jip liep in de tuin en hij verveelde zich zo.” Iedere Nederlander zal deze openingszin onmiddellijk herkennen. Maar ken je het volgende ook? “Jippus in horto ambulabat. Omnium taedebat.” Voor iedere nerd op zoek naar jeugdsentiment is er nu ook ‘Jippus et Jannica’, ‘Jip en Janneke’, maar dan in het Latijn! Gelukkig staat het Nederlands ernaast, want anders had ik ook niet alles kunnen volgen. Nee, dokter, roept de p oppe[n]m oeder, dat moet u niet doen. Het kind heeft de koorts, zegt de dokter. Zij moet in het warme zeepsop. Als je koorts hebt moet je niet in het warme zeepsop, zegt de moeder van Poppej ans.Toen Annie MG Schmidt in 1952 haar eerste Jip-en-Jannekeverhaal schreef, deed ze dat in duidelijk Nederlands dat goed door kleine kinderen begrepen kon worden. De verhaaltjes met de twee buurkinderen zijn intussen zo beroemd dat vanaf de jaren 2000 wordt gesproken over Jip-en-Janneketaal. Klare, heldere, makkelijk te begrijpen taal. In het Engels hebben we geen uitdrukking die gebaseerd is op een helder kinderboek, toch is de term niet moeilijk te vertalen. Betekenis 1: simpele taal in positieve zin Nederlands In 2002 kreeg jip-en-janneketaal een bredere betekenis. Toenmalig VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn begon de term te hanteren als omschrijving van ‘begrijpelijke taal in de politiek’ (zie ook het kader). Sindsdien wordt er nóg algemener mee verwezen naar begrijpelijke taal van volwassenen, zowel binnen als buiten de politiek, en zowel in positieve als in negatieve zin. Korte zinnen? Jip liep in de tuin en hij verveelde zich zo. Maar kijk, wat zag hij daar? Een klein gaatje in de heg. Wat zou er aan de andere kant van de heg zijn, dacht Jip. Een paleis? Een hek? Een ridder? a b "In de media wordt vooral aandacht besteed aan opmerkelijke en ingewikkelde sterfgevallen, maar sterven verloopt meestal heel mooi, als je dat zo kunt zeggen. Kijk naar het overlijden van Annie M.G. Schmidt. Ze vierde haar verjaardag met familie en vrienden en 's nachts overleed ze in haar slaap." Baart, Suzanne (1995-05-30). "Promovenda wil in medische opleiding meer aandacht voor verzoeken om levensbeëindiging. 'Vragen over euthanasie vaak dilemma voor arts' ". de Volkskrant . Retrieved 2009-07-10. Schmidt hatte seit kurz nach dem Kriegsende für die Amsterdamer Zeitung Het Parool Gedichte für Kinder geschrieben. Als die Inspiration für diese Gedichte nachließ, begann sie etwas Neues: kurze Prosageschichten über zwei kleine Kinder. Während die Kindergedichte oft von Märchenfiguren handelten, kam die Inspiration für die Jip-en-Janneke-Geschichten aus dem Alltag: Schmidt basierte sie auf die tatsächlichen Erlebnisse ihres Sohnes Flip und dessen Nachbarmädchen. Später erzählte sie, dass sie diese Geschichten sehr leicht schrieb: Sie konnte sie innerhalb weniger Minuten fertig schreiben. Die erste Geschichte über die beiden Kinder wurde am 13. September 1952 veröffentlicht, nachdem sie jede Woche eine neue Geschichte schrieb. Erst fünf Jahre später erschien die letzte Folge in der Zeitung.

Anna Maria Geertruida Schmidt werd geboren op 20 mei 1911 in Kapelle op Zuid-Beveland (Zeeland). Na de middelbare school, de HBS in Goes, ging ze naar Den Haag om een notariaatstudie te volgen, maar die ruilde ze al snel in voor een cursus steno en typen bij Schoevers. In 1930 werkte ze een poosje als au pair in een gezin in Hannover. Terug in Nederland werd ze bibliothecaresse en in 1941 directrice van de Openbare Bibliotheek in Vlissingen. Daarna ging ze voor Het Parool werken. Vanaf 1948 schreef ze wekelijks een column voor volwassenen en versjes voor kinderen voor de krant. Ik heb het idee dat Jip-en-Janneketaal tegenwoordig vooral in positieve zin wordt gebruikt, maar ik zag online dat sommige mensen hem ook negatief interpreteren. Nederlands Soms vind ik het schokkend wat ik online tegenkom, en in dit geval zie ik dat vertalers (of, waarschijnlijker, mensen die geen vertaler wilden betalen) echt *Jip and Janneke language* hebben gekozen. Schmidt schreef dus in korte zinnen. Maar betekent dit dat we schrijvers van teksten voor een algemeen lezerspubliek moeten adviseren dat ook te doen? Het is een oude gedachte dat korte woorden en korte zinnen leiden tot leesbare teksten. Menig uitgever van studieteksten voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) schijnt dat ook te denken. Maar taalkundige Jentine Land heeft eerder dit jaar in haar proefschrift laten zien dat dit ten onrechte is. Opmerkelijk genoeg bleek dat teksten met één korte hoofdzin per regel door vmbo-leerlingen juist minder goed begrepen worden. Samenhang She was a solitary child wearing heavy glasses, who found an escape in writing poetry and fiction, even though she once received a grade of 2 (on a scale of 1 to 10) in Dutch class—she would later brag about the report card. Her mother encouraged her and sent some of her poetry to Willem Kloos. [13]

Als er al passieve formuleringen in een verhaal voorkomen, dan hebben die meestal een specifieke functie. Bij een zin als ‘ Er wordt gebeld’, aan het begin van het verhaal ‘Vliegen’, weten Jip en Janneke bijvoorbeeld nog niet wie er aan de deur staat, vandaar dat de beller niet genoemd wordt. En door het passief in het volgende fragment uit ‘Poppejans is ziek’ staat Poppejans aan het begin van de zin en kan ze dus makkelijker als onderwerp van de volgende zin optreden.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment